Mors 85 års fødselsdag

Fødselsdagen blev holdt i festlokalerne på Nordkajen

 

Bordet da vi kom

Havnen

Mie og Daniel

Gustav undersøger Christianiacyklen

Gustav har næsten spist op

Bordet med Lars'sportsvogn udenfor

Mor, Poul, Christian, Nanne

Mie og Ida

Jonas's barnevogn

Ida har fået en tur i Christianiacyklen

Havnen med damperen Skjælskør

Lilian alene i forgrunden

Daniel, Mie og Ida

Rasmus med Alma

Susanne med Jonas

Mor,  Poul og Nanne