Hovedfag historie Odense Universitet

I perioden 1979-1986 tog jeg hovedfage i historie, samtidig med at jeg ´havde deltidsarbejde ved FDB (og i 2 semestre også underviste på universitetet,