Stengård Skole

Til startside

1955-1964 gik jeg på Stengårdskolen I Gladsaxe Kommune - først et par klassebilleder

Flemming, Steen Cassøe, Jens Buus, Per Storm, Johnny Petersen, Helge, Tom, Ole Reinhard, Ole Schrøder, Bjarne Klitgård Olsen, Pram Gad

?, ?, Vibeke Kirk, Inara Krastins, Tailov, Frank, Jean Førstø, Sonny, "Charles", Fru Erlandsen

?, Anne, Birgitte Rasmussen, Randi Poulsen, Anette, Ebba, ?, ?

© Lind Foto

 Tom, Pram Gad, Jean Førstø, Karsten Jørgensen, Hans; ? (fra Søndersø), Allan Kløve Johansen, Michael Loft, Helge, Johnny Petersen, Claus Bisgaard, Frank Hansen

Her Richard,Ulla Sløk, ?, Ole Thorbek, Jørgen Oechsler, Ebbe Glarø, Carsten Bang, ??, ?, Leila Larsen

Anne Nissen, Marian Nysander, Marianne Andersen, Laila Nielsen, ?, Ingelise Mikkelsen, Bodil, Hanne Langkjær

© Lind Foto

 

 Johnny Petersen, ?, Ole Thorbek, Claus Bisgaard, Jørgen Oechsler, Ebbe Glarø, Karsten Jørgensen, Pram Gad

Herr Richard, Leila Larsen, Laila Nielsen, Marianne Andersen, ?, Anne Nissen, Hanne Langkjær

Ingelise Arendal, Ulla Sløk, Vibeke Hastrup, Marian Nysander, Nina Ibsen, Birthe Clausen, Ingelise Mikkelsen

© Lind Foto

 Til toppen

I 1. eller 2. real var vi med lærer Hersløv ("Herr Sløv") på lejrskole I Rebild Bakker

Ingelise og Nina på Kalundborgbåden

Claus og Karsten

Ebbe og Johnny

 

  

                                            Rebild Bakker I baggrunden                                             Hanne, Ingelise og Anne lytter andægtigt